Sunday, October 31, 2010

Jurnal Refleksi : Minggu 14

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya sampai jua kita ke minggu terakhir bagi kursus SMP 2252. Pelbagai info dan maklumat telah saya kumpul sepanjang 14 minggu kuliah. Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada pensyarah, Encik Amran Aris kerana segala ilmu yang diperturunkan kepada saya selama ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang turut sama membantu saya untuk lebih mendalami kursus ini.

Sepanjang 14 minggu berkuliah, secara umunya sesi pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah yang serius. Kuliah telah berjaya dikendalikan dengan baik dan jelas oleh pensyarah. Segala penerangan daripada pensyarah telah berjaya menjadikan pelajar-pelajar berjaya memahami dan menguasai sebahagian besar daripaada objektif pembelajaran.

Berhubungan dengan kaedah pembelajaran berdasarkan kepada penggunaan Blog dan Facebook, ia dilihat sebagai satu usaha yang baik dalam meningkatkan penggunaan IT dalam sesi pembelajaran di antara pensyarah dan pelajar. Dengan hampir 70% elemen IT sebagai alat pembelajaran, kaedah ini juga perlu dimurnikan terlebih dahulu jika ia mahu diaplikasi dalam sesi pembelajaran yang sebenar. Kaedah ini dilihat sesuai digunakan jika setiap pelajar mendapat akses internet yang benar-benar mantap. Dengan kekangan kemudahan internet bagi segelintir pelajar, sedikit kesukaran dihadapi terutama pada waktu memuat turun tugasan dan latihan di atas talian. Internet yang perlahan akan melunturkan semangat pelajar yang mahu menyelesaikan tugasan.

Seterusnya adalah perkara berkaitan dengan tugasan jurnal refleksi. Pada minggu awal kuliah sedikit kekeliruan dan kesukaran dihadapi semasa melakukan jurnal refleksi. Kekeliruan berlaku kerana sukar membuat apakah yang perlu dinyatakan dalam refleksi tersebut. Namun pada minggu-minggu seterusnya, refleksi menjadi semakin mudah kerana telah biasa melakukan tugasan tersebut pada setiap minggu. Namun begitu, refleksi dan dicadangkan sesuai dilakukan setiap minggu tetapi soalan bagi setiap minggu sukar untuk dilaksanakan. Perkara ini menjadi lebih sukar terutama bagi kami bukan pelajar major muzik.

Secara keseluruhannya, sesi pembentangan semua pelajar berjalan dengan baik. Meskipun pengibatan pelajar tidak semua yang aktif tetapi ia telah berjaya mencetuskan minat pelajar untuk mendalami muzik tradisional. Akhir kata, semoga berjaya kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian.

Sekian, terima kasih.

1 comments:

~.:s.h.u.e:.~ on October 31, 2010 at 8:54 AM said...

good luck in final exam~

Post a Comment

 

BLOG PELAJAR KUMP A

BLOG PELAJAR KUMP B

BLOG PELAJAR KUMP C

SMP 2252 MUNIRAH Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template